nedirtv?com - fcoskun editörünün eklendiği son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - fcoskun editörünün eklendiği son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET'te MasterPage Kullanimi Bu görsel dersimizde MasterPage'leri kullanarak web sayfalarimiz için nasil sablonlar üretebilecegimizi görecegiz. Bu videoda Visual Studio 2008 ile görsel olarak desteklenir hale gelen nested(içiçe) master page kullanimi da incelenecektir. Fatih Coşkun ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnette-masterpage-kullanimi Thu, 13 Nov 2008 02:55:56 GMT T-SQL'de Select Deyiminin Kullanimi Bu görsel derste, T-SQL dilinde Select deyiminin kullanimini inceleyecegiz. Select deyimi ile belirli bir tablodaki bazi matematiksel islemlerin yapilmasi ve Where ifadesinin farkli kullanimlari gibi örneklere deginecegiz. Fatih Coşkun SQL-Server http://nedirtv.com/video/t-sqlde-select-deyiminin-kullanimi Mon, 20 Oct 2008 07:42:00 GMT StringBuilder Sinifinin Kullanimi Ve Etkinligi Bu görsel derste, metinsel degerleri birlestirme islemlerinde kullanabilecegimiz StringBuilder sinifini, metotlarini ve bize sagladigi performans artilarini inceleyecegiz. Fatih Coşkun Visual-CSharp-NET http://nedirtv.com/video/stringbuilder-sinifinin-kullanimi-ve-etkinligi Mon, 25 Aug 2008 10:38:00 GMT AJAX Timer Kullanimi Bu görsel derste, ASP.NET AJAX kontrollerinden Timer nesnesini nasil kullanacagimizi inceleyecegiz. Fatih Coşkun ASPNET http://nedirtv.com/video/ajax-timer-kullanimi Mon, 25 Aug 2008 10:29:00 GMT ASP.NET'te QueryString Kullanimi Bu görsel derste GET metoduyla URL üzerinden tasinan QueryString bilgilerini nasil olusturabilecegimizi ve bu bilgilere nasil erisebilecegimizi inceleyecegiz. Fatih Coşkun ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnette-querystring-kullanimi Wed, 06 Aug 2008 10:38:00 GMT