nedirtv?com - ınsert etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - ınsert etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Ado.Net Data Services: Insert,Update,Delete Islemleri-2 Bir önceki dersin devami niteliginde olan bu görsel anlatimda, birden fazla entity nesne örnegi üzerinden update islemleri ile iliskisel(Relational) nesneler üzerinden insert islemleri ele alinmaktadir. Yine sunucu tarafindaki islemlerin takibi için SQL Profiler aracindan yararlanilmakta olup istemci tarafinda basit bir Console uygulamasi kullanilmaktadir. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/adonet-data-services-insertupdatedelete-islemleri-2 Sun, 21 Sep 2008 11:46:00 GMT Ado.Net Data Services: Insert,Update,Delete Islemleri-1 Bu görsel derste Ado.Net Data Services üzerinden insert, update ve delete islemlerinin nasil yapildigi incelenmeye baslanmaktadir. Ilk bölümde bir Entity nesne örneginin istemci tarafinda olusturulmasi, güncellenmesi ve silinmesi islemleri üzerinde durulmaktadir. Istemci bir Console uygulamasi olarak tasarlanmis olup servis tarafinda Entity Data Model(EDM) kullanilmaktadir. Bununla birlikte insert, update ve delete islemleri sirasinda sunucu tarafinda neler oldugunun irdelenmesi için SQL Profiler aracindan da yararlanilmaktadir. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/adonet-data-services-insertupdatedelete-islemleri-1 Sun, 21 Sep 2008 11:24:00 GMT