nedirtv?com - application etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - application etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET Webinerleri-3: Hata ve Durum Yönetimi Bu webinerde, ASP.NET'te hata ve durum yönetiminin ne sekilde saglanacagini inceleyecegiz. Hata yönetimiyle ilgili olarak try-catch kullanimi ile özel hata sayfalari, durum yönetimiyle ilgili olarak ViewState, QueryString, Session ve Application gibi nesnelerin kullanimini irdeleyecegiz. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-webinerleri-3-hata-ve-durum-yonetimi Thu, 14 Jun 2007 06:14:00 GMT