nedirtv?com - aspnet-40 etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - aspnet-40 etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET 4.0 - Veriye Erişimde Yenilikler Webineri Bu webinerde ASP.NET 4.0'da veriye erişim ile ilgili yenilikler incelenmiştir. DomainDataSource, QueryExtender, Chart gibi kontrollerin kullanımları ile Dynamic Data Web Site'a giriş yapılmıştır. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-40---veriye-erisimde-yenilikler-webineri Fri, 22 Jan 2010 14:57:09 GMT Asp.Net 4.0 - Session State Compression Web uygulamalarının Stateless olmaları nedeniyle, istemcilerin sayfalar arasında gezerken takip etmek istedikleri verileri kolayca taşıyabilmeleri için ele alınan yöntemlerden birisi de Session kullanımıdır. Sunucu tarafında Session içerikleri 3 farklı şekilde yönetilebilmektedir. Varsayılan olarak In-Proc mod geçerlidir. Yani Asp.Net Worker Process tarafından web uygulamasına ait bellek alanında saklanmaktadır. Ancak Web Farm kullanıldığı vakalarda Session bilgilerinin arka tarafta yer alan başka sunucularda yönetilmesi de sağlanabilir. Bu noktada Sql veritabanı veya State Server isimli Windows Service seçenekleri geçerlidir. Özellikle In-Proc dışında kullanılan modlarda serileşen içeriğin çok büyük boyutlarda olmasına karşın Asp.Net 4.0 ile birlikte sıkıştırılabilme opsiyonunun getirildiği görülmektedir. Bunun için Web.config dosyasında yapılacak küçük bir ekleme yeterlidir. Burak Selim Şenyurt ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---session-state-compression Wed, 18 Nov 2009 22:35:51 GMT ASP.NET 4.0 - URL Routing Bu görsel derste ASP.NET 4.0 ile gelen URL Routing yapısını inceleyeceğiz. URL Routing'in avantajlarından ve bu mekanizmanın işleyişinden bahsettikten sonra bir örnek ile URL Routing'in web projelerine uygulanışını göreceğiz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---url-routing Sun, 08 Nov 2009 13:17:55 GMT ASP.NET 4.0 - ClientIDRowSuffix Özelliği Bu görsel derste ASP.NET 4.0 ile birlikte gelen ve veri kontrolleri içerisindeki kontrollerin istemci tarafında oluşan ID değerlerini daha düzenli hale getirebilen ClientIDRowSuffix özelliğini inceliyoruz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---clientidrowsuffix-ozelligi Tue, 03 Nov 2009 02:36:18 GMT ASP.NET 4.0 - ClientIDMode Özelliği Bu görsel derste ASP.NET 4.0 ile gelen ve sunucu kontrollerinin istemci tarafında oluşan ID değerleri üzerinde değişiklikler yapabilmemizi sağlayan ClientIDMode özelliğini inceliyoruz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---clientidmode-ozelligi Mon, 02 Nov 2009 02:52:58 GMT