nedirtv?com - c-sharp-30 etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - c-sharp-30 etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR C# 3.0 Webineri nedirtv?com editörlerinden ve Microsoft MVP Burak Selim Şenyurt'un C# 3.0 webinerinde C# dilinin yeni versiyonundaki özellikler tartışılıyor. Webinerde bu yenilikler eşliğinde LINQ mimarisi de genel olarak incelenmiştir. Burak Selim Şenyurt Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/csharp-30-webineri Tue, 10 Feb 2009 21:11:00 GMT