nedirtv?com - c etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - c etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Roslyn-Derleyicinin Yeniden Keşfi Webineri Yakında gelecekte .net framework'ün bir parçası olarak karşımıza gelecek olan ve bizlere derleyicinin dinamiklerini bir API ile sunan Microsoft "Roslyn" projesini mercek altına aldığımız "Roslyn : Derleyicinin Yeniden Keşfi" webineri Fatih Boy Visual-CSharp-NET http://nedirtv.com/video/roslyn-derleyicinin-yeniden-kesfi-webineri Sat, 14 Jan 2012 14:06:19 GMT C# Dilinin Geleceğine Bir Bakış Webineri C# dilinin geçmişte kazandığı önemli özellikler ve yakın gelecekte karşımıza çıkacak yeni özellikleri incelediğimiz webiner. Fatih Boy Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/c-dilinin-gelecegine-bir-bakis-webineri Sun, 01 Jan 2012 12:19:17 GMT Cambaz Debugger Webineri Bu webinerimizde C# uygulamalarında hata ayıklama konusuna detaylı bir göz atıyor ve Visual Studio ortamındaki debug özelliklerini inceliyoruz Fatih Boy Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/cambaz-debugger-webineri Tue, 27 Dec 2011 23:41:35 GMT ASP.NET MVC 3 ve Razor View Engine ASP.NET MVC 3 ile beraber gelen Razor View Engine'in yazım kuralları, kullanımı. Alper Özçetin ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-mvc-3-ve-razor-view-engine Mon, 22 Nov 2010 22:05:19 GMT