nedirtv?com - domaindatasource etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - domaindatasource etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET 4.0 - Veriye Erişimde Yenilikler Webineri Bu webinerde ASP.NET 4.0'da veriye erişim ile ilgili yenilikler incelenmiştir. DomainDataSource, QueryExtender, Chart gibi kontrollerin kullanımları ile Dynamic Data Web Site'a giriş yapılmıştır. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-40---veriye-erisimde-yenilikler-webineri Fri, 22 Jan 2010 14:57:09 GMT