nedirtv?com - entity-framework etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - entity-framework etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Entity Framework Code First Validation Bu webinerimizde, Entity Framework Code First modeli üzerinden, doğrulama(Validation) stratejilerini incelemeye çalıştık. Nitelik(Attribute), Interface ve metod override gibi müdahale çeşitleri dışında, özel doğrulama işlemleri için nasıl nitelik(custom attribute) geliştirebileceğimize de değindik. Burak Selim Şenyurt ADONET http://nedirtv.com/video/entity-framework-code-first-validation Sun, 18 Nov 2012 19:13:42 GMT Entity Framework-Code First Migration Webineri Bu webinerde Entity Framework - Code First uygulamalarında migration çalışmalarının nasıl yapılacağını inceliyoruz. Burak Selim Şenyurt Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/entity-framework-code-first-migration-webineri Thu, 23 Feb 2012 00:14:23 GMT Veritabanı Yerine Cache’deki Verilerle Çalışmak Webineri Bu webinerde Entity Framework ile oluşturulan data modellerini kullanarak web tabanlı uygulamalarda etkin veri önbelleklemesi yapmak ve veritabanındaki tablolar yerine cache'de saklanan verilerle çalışmak için nasıl bir strateji izleyebileceğimiz örnek bir uygulama eşliğinde anlatılmıştır. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/veritabani-yerine-cachedeki-verilerle-calismak-webineri Fri, 10 Feb 2012 23:44:42 GMT Entity Framework-Code First Development Webineri Entity Framework 3 farklı model ile çalışmamıza olanak sağlar. Database First, Model First ve Code First. Özellikle POCO tiplerini baz alan Code First yaklaşımı, designer desteği olmasa dahi, sadeliği ve fluent yapısı ile çoğu zaman tercih edilebilir. Özellikle 20 veya daha az sayıda tablo yapısının söz konusu olduğu durumlarda Code First yaklaşımı biçilmiş kaftandır. Bu webinerimizde Code-First Development modelini tanımaya çalıştık Burak Selim Şenyurt Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/entity-framework-code-first-development-webineri Sat, 04 Feb 2012 06:56:16 GMT Entity Framework ile Gerçek Hayat Örnekleri Webineri-2 Biraz Entity Framework, biraz Business Layer, biraz WCF... biraz da C# ile komple bir Web uygulaması geliştiriyor ve Entity Framework' ün gerçek zamanlı bir kullanımına değiniyoruz. (İlk webinerin devamı niteliğindedir) Burak Selim Şenyurt Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/entity-framework-ile-gercek-hayat-ornekleri-webineri-2 Thu, 22 Dec 2011 16:30:00 GMT