nedirtv?com - error-handling-activities etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - error-handling-activities etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Ders 8 - Exception Handling Bu dersimizde, Çalışma Zamanında(Runtime) oluşabilecek istisnai durumların kontrollü bir şekilde ele alınmasında önem arz eden Exception Handling konusunu ele alıyoruz. Bu amaçla geliştirilen örnekte, Workflow Foundation 4.0 modelinde istisna yönetiminin, kod tarafında try...catch...finally bloğu kullanmak kadar basit olduğuna şahit olacağız. Workflow Console Apppliction tipinden geliştireceğimiz projede, TryCatch ve Throw Activity bileşenleri üzerinde duruyor ve ayrıca geliştirici tanımlı bir istisna tipini nasıl kullanabileceğimize de bakıyoruz. Burak Selim Şenyurt Workflow-Foundation-Ogreniyorum http://nedirtv.com/video/ders-8---exception-handling Mon, 14 Jun 2010 21:09:19 GMT