nedirtv?com - gridview etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - gridview etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET 4.0 - ClientIDRowSuffix Özelliği Bu görsel derste ASP.NET 4.0 ile birlikte gelen ve veri kontrolleri içerisindeki kontrollerin istemci tarafında oluşan ID değerlerini daha düzenli hale getirebilen ClientIDRowSuffix özelliğini inceliyoruz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---clientidrowsuffix-ozelligi Tue, 03 Nov 2009 02:36:18 GMT ASP.NET Veriye Erişim Webineri-2 Bu webinerde ASP.NET uygulamalarında veriye erişim için kullanılan SqlDataSource ile ObjectDataSource kontrollerini ve veri görüntüleyen DetailsView ile GridView kontrollerinin nasıl kullanılabileceği, nasıl özelleştirilebileceği incelenmiştir. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-veriye-erisim-webineri-2 Mon, 20 Apr 2009 12:32:00 GMT ASP.NET Webinerleri-5: Veri Islemleri Bu webinerde, ASP.NET uygulamalarinda temel veri islemlerine göz atacagiz. ASP.NET 2.0 ile birlikte gelen yeni veri kontrollerini ne sekilde kullanabilecegimizi inceleyecegiz. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-webinerleri-5-veri-islemleri Thu, 14 Jun 2007 06:19:00 GMT ASP.NET 2.0: Gridview Kontrolü Bu görsel derste ASP.NET 2.0 ile gelen zengin veri kontrolü GridView'ı inceleyeceğiz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/asp-net-20-gridview-kontrolu Sun, 26 Mar 2006 07:05:00 GMT