nedirtv?com - istemci etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - istemci etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Ado.Net Data Services - Ajax Tabanli Istemci Gelistirmek - 1 Bu bölümde Ajax tabanli bir Web Form içerisinden örnek bir Ado.Net Data Service' in nasil çagirilabilecegi incelenmektedir. Istemci tarafinda elde edilen sonuçlara ait satirlar JavaScript kodlari ile birer Option elementi haline getirilmekte ve sayfa üzerinde bulunan bir Select elementi içerisinde gösterilmektedir. Istemci tarafinda servis kullanimini kolaylastirmasi açisindan DataService.Debug.js isimli bir AJAX Client Library kütüphanesindende yararlanilmaktadir. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/adonet-data-services---ajax-tabanli-istemci-gelistirmek-1 Mon, 13 Oct 2008 08:15:00 GMT Ado.Net Data Services(Astoria) - .Net Client Gelistirmek Bu görsel dersimizde arka planda Entity Data Model(EDM) kullanan bir Ado.Net Data Service örneginin, basit bir istemci uygulama(Console Application) üzerinde nasil ele alinabilecegi incelenmektedir. Söz konusu servisin istemci tarafinda kullanilabilmesi için VS 2008 ortaminda proxy üretimi gerçeklestirilmektedir. Bununla birlikte proxy üretimi için DataSvcUtil aracinin nasil kullanilacagida gösterilmektedir. Ayrica; istemci uygulamanin söz konusu servis üzerinden RESTful modeline göre nasil talepte bulunabilecegi üzerinde durulmakta, bu amaçla istemci tarafinda kullanilabilecek iki temel teknik (CreateQuery, Execute metodlari ile LINQ ifadeleri) degerlendirilmektedir. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/adonet-data-servicesastoria---net-client-gelistirmek Fri, 12 Sep 2008 10:46:00 GMT Istemci Tarafli AJAX Yükleme Iptali Bu görsel derste, AJAX yüklemelerinin JavaScript ile istemci tarafli kontrolünü ve iptalini inceliyoruz. Daron Yöndem ASPNET http://nedirtv.com/video/istemci-tarafli-ajax-yukleme-iptali Sun, 26 Aug 2007 07:58:00 GMT