nedirtv?com - masterpage etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - masterpage etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET'te MasterPage Kullanimi Bu görsel dersimizde MasterPage'leri kullanarak web sayfalarimiz için nasil sablonlar üretebilecegimizi görecegiz. Bu videoda Visual Studio 2008 ile görsel olarak desteklenir hale gelen nested(içiçe) master page kullanimi da incelenecektir. Fatih Coşkun ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnette-masterpage-kullanimi Thu, 13 Nov 2008 02:55:56 GMT ASP.NET Webinerleri-4: MasterPage Kullanimi ve Temalar Bu webinerde, ASP.NET 2.0 ile gelen yeniliklerden olan tema(theme ve MasterPage(Master Sayfa) kullanimini inceleyecegiz. Temalar sayfalarimizdaki html etiketleri ve sunucu kontrollerinin görünümlerini ayarlayabilecegimiz, MasterPage'ler ise aspx sayfalar için sablon sayfalar üretebilecegimiz yapilardir. Uğur Umutluoğlu Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/aspnet-webinerleri-4-masterpage-kullanimi-ve-temalar Thu, 14 Jun 2007 06:17:00 GMT