nedirtv?com - mvc etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - mvc etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET MVC ile jQuery Template Kullanımına Giriş Bu videoda jQuery Template olayını mvc ile birlikte kullanıp bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Kontrolümüzden gelen json veriyle işlemlerimizi yaptığımız bu videoda, templatenin artılarınada değiniyoruz. Abdullah Uğraşkan ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-mvc-ile-jquery-template-kullanimina-giris Thu, 05 May 2011 09:03:00 GMT ASP.NET MVC Projesinde jQuery AJAX Kullanımı Mvc projemizde jQuery ajaxı kullanarak, bir içeriğin altına yorum ekleme ve silme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemin bize kazandırdıklarını, mvc ile uygulama geliştirmenin bize kattıklarınıda anlamaya çalışacağız. Abdullah Uğraşkan ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-mvc-projesinde-jquery-ajax-kullanimi Tue, 03 May 2011 09:38:15 GMT ASP.NET MVC 3 ve Razor View Engine ASP.NET MVC 3 ile beraber gelen Razor View Engine'in yazım kuralları, kullanımı. Alper Özçetin ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-mvc-3-ve-razor-view-engine Mon, 22 Nov 2010 22:05:19 GMT