nedirtv?com - net-rıa-services etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - net-rıa-services etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Webiner - WCF RIA Services Bu webinerde; çok katmanlı(N-Tier) model üzerinde geliştirilmek istenen Zengin Internet Uygulamalarının(Rich Internet Applications) sunucu üzerinde duran veri kaynaklarına olan erişiminde, uygulama mantığının(Application Logic) sunum(Presentation) ve orta(Middle) katmanda kolay ve etkili ele alınabilmesini sağlayan, WCF alt yapısı üzerine kurulmuş RIA Services konusunu incelemeye çalışıyoruz. Burak Selim Şenyurt Webiner-Webcast http://nedirtv.com/video/webiner---wcf-ria-services Sat, 19 Dec 2009 13:11:55 GMT