nedirtv?com - operations etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - operations etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Ado.Net Data Services : Service Operations Bu dersimizde Ado.Net Data Service' ler içerisine özel servis operasyolarinin nasil eklenebilecegini inceliyoruz. Özel servis operasyonlari sayesinde URL satirinda metod adlari kullanilarak sonuçlari alinmasi mümkündür. Bu noktada .Net 3.5 ile WCF mimarisine entegre edilen Web Programlama Modelinin önemli bir yeri vardir. Örnekte bu amaçla WebGet niteligi ile imzalanmis basit metodlara yer verilmis olup sonuçlar için yine LINQ sorgularindan yararlanilmistir. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/adonet-data-services---service-operations Wed, 15 Oct 2008 11:30:00 GMT