nedirtv?com - silverlight-4 etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - silverlight-4 etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Silverlight 4.0'da Çoklu Dil Desteği Sağlamak Silverlight 1.0' dan beri hatta ASP.NET için de uygulamalarımıza çoklu dil desteği sağlamak için Resource File( Kaynak dosya) kullanıyoruz. Bu görsel derste ise Silverlight 4' de, yine Resource dosyalarını kullanarak ve bir kaç takla atarak(!) uygulamalarımıza nasıl çoklu-dil desteği sağlayacağımızı göreceğiz. Mehmet Sencer Karadayı Silverlight http://nedirtv.com/video/silverlight-40-da-coklu-dil-destegi-saglamak Mon, 27 Sep 2010 07:48:45 GMT Silverlight Enabled WCF Services Silverlight tarafında servis denildiğinde akla ilk gelen model WCF RIA Services' leridir. Esas itibariyle WCF Eco System' in bir parçası olan WCF RIA Service' ler Silverlight tarafında ele alınabilecek tek servis modeli değildir. Söz gelimi, aynı domain içerisinde yer alan bir WCF Service' i de, Silverlight istemcileri tarafından Proxy kullanımı ile tüketilebilir(Consume)... Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/silverlight-enabled-wcf-services Wed, 24 Mar 2010 00:07:05 GMT WCF RIA Services, OData, Excel PowerPivot Bu görsel dersimizde WCF RIA Service' lerinde Open Data Protocol formatında feed yayınlanmasını ve bu içeriğin Excel 2010 eklentilerinden olan PowerPivot yardımıyla değerlendirilmesini incelemeye çalışıyoruz. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/wcf-ria-services-odata-excel-powerpivot Mon, 22 Mar 2010 22:07:14 GMT Entity Framework, WCF RIA Services, Silverlight 4.0 Bu görsel dersimizde Entity Framework sağlayıcısını kullanan bir WCF RIA Service' inin sunduğu veri içeriğinin, basit bir Silverlight 4.0 istemcisi tarafından nasıl tüketilebileceğini incelemeye çalışıyoruz. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/entity-framework-wcf-ria-services-silverlight-40 Fri, 19 Mar 2010 11:55:06 GMT Silverlight 4 ve Combobox Yenilikleri Bu görsel dersimizde Silverlight 4 ile beraber gelen yeniliklerden Combobox tarafındaki özellikle MVVM'de bindingleri kolaylaştıran yeniliklere göz atıyoruz. Daron Yöndem Silverlight http://nedirtv.com/video/silverlight-4-ve-combobox-yenilikleri Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT