nedirtv?com - url-routing etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - url-routing etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR ASP.NET 4.0 - URL Routing Bu görsel derste ASP.NET 4.0 ile gelen URL Routing yapısını inceleyeceğiz. URL Routing'in avantajlarından ve bu mekanizmanın işleyişinden bahsettikten sonra bir örnek ile URL Routing'in web projelerine uygulanışını göreceğiz. Uğur Umutluoğlu ASPNET http://nedirtv.com/video/aspnet-40---url-routing Sun, 08 Nov 2009 13:17:55 GMT