nedirtv?com - webclient etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - webclient etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Silverlight 2: WebClient ile Asenkron Download Bu görsel derste WebClient sinifinin üyelerini kullanaraktan, HTTP üzerinden asenkron download islemlerinin nasil yapilabilecegi incelenmektedir. Özellike xap dosyasinin istemci tarafina aktarilmasindan sonra, video gibi resource verilerinin asenkron olarak iletilmesi üzerinde durulmaktadir. Burak Selim Şenyurt Silverlight http://nedirtv.com/video/silverlight-2-webclient-ile-asenkron-download Thu, 28 Aug 2008 11:44:00 GMT