NedirTv

En Yeni Video

Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı Ýzle0 yorum2 beðeni15438 izlenme
Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı

Kariyer Mimarı

Duyurular


Tüm Duyurularý Göster

"WF 4.0" Etiketli Videolar "WF 4.0" RSS

Sayfa : 1

Ders 2 - Kodla Başbaşayız

Açýklama

Bu kez bir sıçrama yaparak Level değerimizi 101' den 110' a çekiyoruz. Bunu yaparken de kendimize biraz eziyet ediyoruz. Eziyet etmek içinde, bir önceki dersimizde ele aldığımız Visual Studio 2010 IDE' sinin sunduğu WPF tabanlı güzelim Workflow Designer ortamını bırakarak, bir Workflow örneğinin ve tüm içeriğinin tamamen kod bazlı olarak nasıl geliştirilebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak bu eziyet sayesinde, yeri geldiğinde söz konusu akışların kod yardımıyla dinamik olaraktan üretilebileceğini öğreniyor ve bunun bazı vakaları karşılayacağını farkediyoruz.


Etiketler

workflow foundation 4.0 ögreniyorumWorkflowwfWF 4.0workflow foundationdynamic activity
Ýzle2 beðeni5555 izlenme0 yorum


Screencast - Workflow Foundation 4.0 Switch Aktivite Bileşeni [RC]

Açýklama

Bu görsel dersimizde WF 4.0 aktivite bileşenlerinden birisi olan Switch kontrolünü incelemeye çalışıyoruz. Konu ile ilişkili örneğimizde, geliştirici tanımlı bir sınıfın Enum sabiti tipinden olan özelliğininin, Switch bileşeni tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyoruz.


Etiketler

WF 4.0wfworkflow foundationWorkflow Foundation 4.0
Ýzle0 beðeni3884 izlenme0 yorum


WF 3.5 ve WF 4.0(Beta 2) Parametre Kullanımı

Açýklama

Workflow Foundation 3.5 modelinde, Workflow bazında özelliklere değer aktarılması için Dictionary<string,object> tipinden generic koleksiyonlardan yararlanılmaktadır. Buna göre özelliğin adı string tipinden olan key yerine, içeriği ise object tipinden olan value yerine konumlandırılmaktadır. Bu koleksiyon sayesinde, Workflow üzerinde tanımlanmış olan n sayıda özelliğe ulaşmak ve değer atamak mümkündür. Ancak bu kullanım şekline göre tip güvenliği de(Type safety) ortadan kalkmaktadır. Üstelik Workflow nesne örneği üzerinden ilgili özelliklere doğrudan erişim mümkün değildir. Workflow Foundation 4.0 modelinde ise Workflow seviyesinde tanımlanan argumanlara tip güvenli olarak, Workflow nesne örnekleri üzerinden rahatlıkla erişilmektedir. Üstelik argümanların eklenmesi için WPF tabanlı tasarım ortamı kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca XAML içeriğine basit bir metin editörü kullanımı ile gerekli parametrelerin dışarıdan aktarılması ve kullanılması da sağlanabilmektedir...


Etiketler

wf 3.5WF 4.0
Ýzle0 beðeni3473 izlenme0 yorum


Workflow Service Geliştirmek [Beta 2]

Açýklama

Visual Studio 2010 Ultimate Beta 2 geliştirme ortamını ve .Net Framework 4.0 Beta 2 sürümünü kullanarak basit bir Workflow Service' in nasıl geliştirilebileceğini incelemeye çalışırken, WCF ve WF evliliğinin en güzel meyvesi olan servis bazlı akış geliştirme mantığını kavramaya gayret ediyoruz.


Etiketler

WCF 4.0WF 4.0Workflow ServicesXAMLX
Ýzle0 beðeni3631 izlenme0 yorum


Sayfa : 1

Ýliþkili Etiketler

dynamic activity WCF 4.0 wf wf 3.5 WF 4.0 Workflow workflow foundation Workflow Foundation 4.0 workflow foundation 4.0 ögreniyorum Workflow Services XAMLX


Popüler Etiketler Tümünü Göster

.Net Framework 4.0 activities activity Ado.Net Ado.Net Data Services AJAX AJAX Enabled WCF Services animasyon appfabric arguments asenkron programlama ASP.NET ASP.NET 2.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET AJAX ASP.Net MVC asp.net web api Astoria Backup Biztalk Biztalk Server C# C# C# 4.0 caching campagins Client Application Services ClientIDMode code-first Control Toolkit CRM CRM 4.0 Data Data Services Database Model date datetime2 datetimeoffset debug Delete Design Patterns DetailsView Disaster dublin dynamic Dynamic Language Runtime dynamics Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 EDM Entity Entity Data Model entity framework Expression Blend fırsat Fiyat Listeleri Flowchart genel hata yönetimi http Insert IronPython JQuery JSON kariyer Kurulum LINQ LINQ to XML Library linq Marketing Lists MasterPage Microsoft Microsoft CRM MOSS MOSS 2007 ms ms crm MVC NHibernate OpenFileDialog Podcast pricelists product Quick Campaigns Razor View Engine Recovery Resource REST RESTful Restore RIA roslyn RSS scaffolding ScriptManager Service Calendar Services SharePoint sifreleme Silverlight Silverlight 2 Silverlight 3 Silverlight 4 Silverlight 4 Beta Silverlight 5 Silverlight 5 Beta Spark View Engine Spatial Data SQL SQL Server Sql Server 2000 SQL Server 2008 Stored Procedure Taskbar time Timer trigger T-SQL Update UpdatePanel UpdateProgress User Control ürün ürün kataloğu ürün yapısı Validation variables VB.NET veri kontrolleri video View Vista Visual Studio Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Visual Studio 2010 WCF WCF 4.0 wcf RIA services web api webiner wf WF 4.0 Windows 7 Windows Client windows communication foundation Windows Form Windows Forms windows server appfabric WindowsAzure Workflow workflow console application workflow foundation Workflow Foundation 4.0 workflow foundation 4.0 ögreniyorum workflow foundation ögreniyorum WPF XAML xml Xml Web Services Yazilim