nedirtv?com - wf-40 etiketli eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - wf-40 etiketli eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR Ders 2 - Kodla Başbaşayız Bu kez bir sıçrama yaparak Level değerimizi 101' den 110' a çekiyoruz. Bunu yaparken de kendimize biraz eziyet ediyoruz. Eziyet etmek içinde, bir önceki dersimizde ele aldığımız Visual Studio 2010 IDE' sinin sunduğu WPF tabanlı güzelim Workflow Designer ortamını bırakarak, bir Workflow örneğinin ve tüm içeriğinin tamamen kod bazlı olarak nasıl geliştirilebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak bu eziyet sayesinde, yeri geldiğinde söz konusu akışların kod yardımıyla dinamik olaraktan üretilebileceğini öğreniyor ve bunun bazı vakaları karşılayacağını farkediyoruz. Burak Selim Şenyurt Workflow-Foundation-Ogreniyorum http://nedirtv.com/video/ders-2---kodla-basbasayiz Tue, 04 May 2010 03:25:33 GMT Screencast - Workflow Foundation 4.0 Switch Aktivite Bileşeni [RC] Bu görsel dersimizde WF 4.0 aktivite bileşenlerinden birisi olan Switch kontrolünü incelemeye çalışıyoruz. Konu ile ilişkili örneğimizde, geliştirici tanımlı bir sınıfın Enum sabiti tipinden olan özelliğininin, Switch bileşeni tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyoruz. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/screencast---workflow-foundation-40-switch-aktivite-bileseni-rc Sun, 28 Feb 2010 22:29:35 GMT WF 3.5 ve WF 4.0(Beta 2) Parametre Kullanımı Workflow Foundation 3.5 modelinde, Workflow bazında özelliklere değer aktarılması için Dictionary<string,object> tipinden generic koleksiyonlardan yararlanılmaktadır. Buna göre özelliğin adı string tipinden olan key yerine, içeriği ise object tipinden olan value yerine konumlandırılmaktadır. Bu koleksiyon sayesinde, Workflow üzerinde tanımlanmış olan n sayıda özelliğe ulaşmak ve değer atamak mümkündür. Ancak bu kullanım şekline göre tip güvenliği de(Type safety) ortadan kalkmaktadır. Üstelik Workflow nesne örneği üzerinden ilgili özelliklere doğrudan erişim mümkün değildir. Workflow Foundation 4.0 modelinde ise Workflow seviyesinde tanımlanan argumanlara tip güvenli olarak, Workflow nesne örnekleri üzerinden rahatlıkla erişilmektedir. Üstelik argümanların eklenmesi için WPF tabanlı tasarım ortamı kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca XAML içeriğine basit bir metin editörü kullanımı ile gerekli parametrelerin dışarıdan aktarılması ve kullanılması da sağlanabilmektedir... Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/wf-35-ve-wf-40beta-2-parametre-kullanimi Mon, 26 Oct 2009 11:28:00 GMT Workflow Service Geliştirmek [Beta 2] Visual Studio 2010 Ultimate Beta 2 geliştirme ortamını ve .Net Framework 4.0 Beta 2 sürümünü kullanarak basit bir Workflow Service' in nasıl geliştirilebileceğini incelemeye çalışırken, WCF ve WF evliliğinin en güzel meyvesi olan servis bazlı akış geliştirme mantığını kavramaya gayret ediyoruz. Burak Selim Şenyurt Connected-Systems http://nedirtv.com/video/workflow-service-gelistirmek-beta-2 Sat, 24 Oct 2009 02:53:34 GMT