NedirTv

En Yeni Video

Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı Ýzle0 yorum2 beðeni15431 izlenme
Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı

Kariyer Mimarı

Duyurular


Tüm Duyurularý Göster

"workflow foundation" Etiketli Videolar "workflow foundation" RSS

Sayfa : 1

Ders 8 - Exception Handling

Açýklama

Bu dersimizde, Çalışma Zamanında(Runtime) oluşabilecek istisnai durumların kontrollü bir şekilde ele alınmasında önem arz eden Exception Handling konusunu ele alıyoruz. Bu amaçla geliştirilen örnekte, Workflow Foundation 4.0 modelinde istisna yönetiminin, kod tarafında try...catch...finally bloğu kullanmak kadar basit olduğuna şahit olacağız. Workflow Console Apppliction tipinden geliştireceğimiz projede, TryCatch ve Throw Activity bileşenleri üzerinde duruyor ve ayrıca geliştirici tanımlı bir istisna tipini nasıl kullanabileceğimize de bakıyoruz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0workflow foundationVisual Studio 2010exception handlingerror handling activities
Ýzle3 beðeni4787 izlenme0 yorum


Ders 7 - Homework

Açýklama

Bu bölümde daha önceki görsel derslerimizde ele aldığımız konuları pekiştirmek amacıyla basit bir ev ödevi geliştiriyor olacağız. Bu ödevde, kullanıcı tanımlı tiplerin(Class ve Enum sabiti) değerlendirilmesini, Argument ve Variable kavramlarını, Sequence, ForEach<T>, Switch<T>, If, Assign, WriteLine gibi temel aktivite bileşenlerini, çalışma zamanında Workflow üzerinden veri akışı için Argument' ların kullanımını tekrar ederek, öğrendiklerimizin bir kısmını pekiştirmeye gayret edeceğiz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0workflow foundationVisual Studio 2010
Ýzle2 beðeni4160 izlenme0 yorum


Ders 5 : Argument Kavramı ile Tanışalım

Açýklama

Bu dersimizde Workflow örneklerinde içeriye ve dışarıya doğru veri akışlarında kullanılan Argument kavramını tanımaya çalışıyoruz. Bu anlamda Argument ile Variable arasındaki temel farklılıklara da değiniyoruz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0argumentvariableVisual Studio 2010workflow foundationinargumentoutargument
Ýzle1 beðeni4355 izlenme1 yorum


Ders 4 - Flowchart için Ek İşlemler

Açýklama

Daha önceki dersimizde Flowchart aktivite bileşenini tanımaya başlamıştık. Bu dersimizde ise Flowchart aktivitesi içerisinde Flowswitch ve Parallel bileşenlerinin nasıl kullanılabileceğini incelemeye çalışıyor olacağız.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0workflow foundationwfVisual Studio 2010Flowchart
Ýzle1 beðeni5345 izlenme0 yorum


Ders 3 - Yeni Bir Yüz - Flowchart

Açýklama

Bu görsel dersimizde Workflow Foundation 4.0 ile gelen yeni aktivite bileşenlerinden birisi olan Flowchart tipine bir Merhaba demeye çalışıyor olacağız. Örneği geliştirirken temel olarak Flowchart tipinin ne işe yaradığını görecek ve ayrıca FlowDecision aktivite bileşenini tanıyor olacağız.


Etiketler

workflow foundationWorkflow Foundation 4.0FlowchartFlowDecision
Ýzle1 beðeni5344 izlenme1 yorum


Ders 2 - Kodla Başbaşayız

Açýklama

Bu kez bir sıçrama yaparak Level değerimizi 101' den 110' a çekiyoruz. Bunu yaparken de kendimize biraz eziyet ediyoruz. Eziyet etmek içinde, bir önceki dersimizde ele aldığımız Visual Studio 2010 IDE' sinin sunduğu WPF tabanlı güzelim Workflow Designer ortamını bırakarak, bir Workflow örneğinin ve tüm içeriğinin tamamen kod bazlı olarak nasıl geliştirilebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak bu eziyet sayesinde, yeri geldiğinde söz konusu akışların kod yardımıyla dinamik olaraktan üretilebileceğini öğreniyor ve bunun bazı vakaları karşılayacağını farkediyoruz.


Etiketler

workflow foundation 4.0 ögreniyorumWorkflowwfWF 4.0workflow foundationdynamic activity
Ýzle2 beðeni5552 izlenme0 yorum


Screencast - Workflow Foundation 4.0 Switch Aktivite Bileşeni [RC]

Açýklama

Bu görsel dersimizde WF 4.0 aktivite bileşenlerinden birisi olan Switch kontrolünü incelemeye çalışıyoruz. Konu ile ilişkili örneğimizde, geliştirici tanımlı bir sınıfın Enum sabiti tipinden olan özelliğininin, Switch bileşeni tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyoruz.


Etiketler

WF 4.0wfworkflow foundationWorkflow Foundation 4.0
Ýzle0 beðeni3882 izlenme0 yorum


Sayfa : 1

Ýliþkili Etiketler

argument dynamic activity error handling activities exception handling Flowchart FlowDecision inargument outargument variable Visual Studio 2010 wf WF 4.0 Workflow workflow foundation Workflow Foundation 4.0 workflow foundation 4.0 ögreniyorum


Popüler Etiketler Tümünü Göster

.Net Framework 4.0 activities activity Ado.Net Ado.Net Data Services AJAX AJAX Enabled WCF Services animasyon appfabric arguments asenkron programlama ASP.NET ASP.NET 2.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET AJAX ASP.Net MVC asp.net web api Astoria Backup Biztalk Biztalk Server C# C# C# 4.0 caching campagins Client Application Services ClientIDMode code-first Control Toolkit CRM CRM 4.0 Data Data Services Database Model date datetime2 datetimeoffset debug Delete Design Patterns DetailsView Disaster dublin dynamic Dynamic Language Runtime dynamics Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 EDM Entity Entity Data Model entity framework Expression Blend fırsat Fiyat Listeleri Flowchart genel hata yönetimi http Insert IronPython JQuery JSON kariyer Kurulum LINQ LINQ to XML Library linq Marketing Lists MasterPage Microsoft Microsoft CRM MOSS MOSS 2007 ms ms crm MVC NHibernate OpenFileDialog Podcast pricelists product Quick Campaigns Razor View Engine Recovery Resource REST RESTful Restore RIA roslyn RSS scaffolding ScriptManager Service Calendar Services SharePoint sifreleme Silverlight Silverlight 2 Silverlight 3 Silverlight 4 Silverlight 4 Beta Silverlight 5 Silverlight 5 Beta Spark View Engine Spatial Data SQL SQL Server Sql Server 2000 SQL Server 2008 Stored Procedure Taskbar time Timer trigger T-SQL Update UpdatePanel UpdateProgress User Control ürün ürün kataloğu ürün yapısı Validation variables VB.NET veri kontrolleri video View Vista Visual Studio Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Visual Studio 2010 WCF WCF 4.0 wcf RIA services web api webiner wf WF 4.0 Windows 7 Windows Client windows communication foundation Windows Form Windows Forms windows server appfabric WindowsAzure Workflow workflow console application workflow foundation Workflow Foundation 4.0 workflow foundation 4.0 ögreniyorum workflow foundation ögreniyorum WPF XAML xml Xml Web Services Yazilim