nedirtv?com - sql-server kategorisine eklenen son videolar http://nedirtv.com/video/rss nedirtv?com - sql-server kategorisine eklenen son videolar Her hakký saklýdýr. tr-TR SQL Server 2008 ile Synonym Oluşturma Bu görsel dersimizde SQLServer 2008 ile Alias (Takma Ad) oluşturmaya bakıyor olacağız (Create Synonym). Mustafa Demirhan SQL-Server http://nedirtv.com/video/sql-server-2008-ile-synonym-olusturma Mon, 04 Apr 2011 22:42:05 GMT SQL Server 2008-Veri Tipi Oluşturma Bu görsel dersimizde SQL Server 2008 içerisinde User Defined Data Type ve User Defined Table Type oluşturmaya bakıyoruz. Mustafa Demirhan SQL-Server http://nedirtv.com/video/sql-server-2008-veri-tipi-olusturma Thu, 10 Mar 2011 08:47:50 GMT SQL Server 2008-Triggers Bu görsel dersimizde SQL Server 2008 içerisinde Trigger'lara bakıyor olacağız. Mustafa Demirhan SQL-Server http://nedirtv.com/video/sql-server-2008-triggers Thu, 25 Nov 2010 00:09:31 GMT SQL Server 2008-Date Time Veri Tipleri Bu görsel dersimizde SQL Server 2008 ile gelen yeniliklerden Tarih/Zaman veri tiplerine bakıyorr olacağız. Mustafa Demirhan SQL-Server http://nedirtv.com/video/sql-server-2008-date-time-veri-tipleri Sun, 03 Oct 2010 22:30:05 GMT SQL Server 2008 Kurulumu Bu görsel derste SQL Server 2008 sürümünün kurulumunu adım adım inceliyoruz. Mustafa Demirhan SQL-Server http://nedirtv.com/video/sql-server-2008-kurulumu Mon, 06 Sep 2010 00:02:00 GMT