NedirTv

En Yeni Video

Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı Ýzle0 yorum2 beðeni14351 izlenme
Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı

Kariyer Mimarı

Duyurular


Tüm Duyurularý Göster

"Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı" - Videolarý "Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı" kategorisi RSS

Sayfa : 12Sonraki sayfa

Ders 14 - Hani Nerde Asenkron Çalışma Zamanı

Açýklama

Şu ana kadar ki derslerimizde Workflow örneklerini çalıştırmak için sadece WorkflowInvoker tipinin static Invoke metodunu kullandık. Bu senkron çalışma modeli olarak düşünülebilir. Nitekim Invoke metodu yardımıyla başlatılan Workflow örneği işleyişini tamamlayana kadar, çağırıcı uygulama bir sonraki kod satırına geçiş yapmayacaktır. Ancak Workflow örneklerini çalıştıracak olan ve özellikle kullanıcı etkileşimi olan uygulamalarda bu bir sorun teşkil etmektedir. Öyleki Workflow örneklerinden özellikle uzun süreli olanlar arka planda çalışırken, ana uygulamanın da işleyişine devam etmesi istenebilir. İşte WorkflowApplication sınıfı bu ihtiyaçı karşılamak için kullanılmaktadır. Bakalım nasıl?


Etiketler


Ýzle2 beðeni3916 izlenme0 yorum


Ders 13 - Workflow Service için İstemci Geliştirmek

Açýklama

Bu dersimizde bir Workflow Service uygulamasını Internet Information Services(IIS) altına Publish ediyor olacağız. Sonrasında ise, .Net Framework 4.0 tabanlı uygulama havuzu(Application Pool) altında Host edilen bu servis için basit bir WinForms istemcisi geliştireceğiz. Bu sayede Workflow Service içerisinde yer alan iş akışı mantıklarının, servis bazlı olarak bir istemci uygulama tarafından nasıl kullanılabileceğini de anlayacağız.


Etiketler

WCFWCF 4.0Workflow Foundation 4.0workflow foundation 4.0 ögreniyorum
Ýzle3 beðeni3792 izlenme2 yorum


Ders 12 - Workflow Service Geliştirmek

Açýklama

WCF Eco System' in de önemli bir parçası olan ve doğal olarak Windows Communication Foundation alt yapısı üzerinde konuşlandırılan Workflow Service' ler sayesinde, iş akışlarını servis olarak istemcilere açmamız mümkün hale gelmektedir. İlk dersimizde Asp.Net Development Server üzerinden WcfTestClient aracı yardımıyla test edeceğimiz Workflow Service' lerini, ilerleyen derslerimizde IIS(Internet Information Services) ortamı üzerinden yayınlayarak daha geniş bir dünyaya adım atmaya çalışıyor olacağız.


Etiketler

workflow foundation 4.0 ögreniyorumWorkflow Foundation 4.0WCF 4.0WCF
Ýzle1 beðeni4409 izlenme0 yorum


Ders 11 - WCF Servislerini Kullanmak

Açýklama

Workflow örnekleri birer WCF istemcisi olarak görülebilirler. Bu durumda, bir Workflow örneği içerisinden WCF Servis Operasyonlarının çağırılması da söz konusudur. İşte bu görsel dersimizde söz konusu çağrı işlemlerini en basit haliyle ele almaya çalışıyoruz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0WCF 4.0WCFworkflow foundation 4.0 ögreniyorum
Ýzle1 beðeni5494 izlenme0 yorum


Ders 10 - InvokeMethod

Açýklama

Bu dersimizde harici metodların, InvokeMethod Activity bileşeni yardımıyla nasıl çağırılabileceğini incelemeye çalışıyoruz. InvokeMethod bileşeni ile, static sınıflar içerisinde yer alan static metodların veya örneklenebilir sınıflar içerisinde yer alan metodların çağırılma şekillerini irdelediğimiz projemizde, yine Ado.Net Entity Framework tabanlı bir veri kaynağını kullanarak ilerliyoruz.


Etiketler


Ýzle1 beðeni3707 izlenme0 yorum


Ders 9 - Custom Activity Geliştirmek

Açýklama

Bu dersimizde var olan built-in activity bileşenlerinin bize yetmediğini düşünerek hareket ediyor ve CodeActivity sınıfı türevli Custom Activity bileşenlerinin nasıl yazılabileceğini incelemeye çalışıyoruz.


Etiketler


Ýzle1 beðeni3632 izlenme0 yorum


Ders 8 - Exception Handling

Açýklama

Bu dersimizde, Çalışma Zamanında(Runtime) oluşabilecek istisnai durumların kontrollü bir şekilde ele alınmasında önem arz eden Exception Handling konusunu ele alıyoruz. Bu amaçla geliştirilen örnekte, Workflow Foundation 4.0 modelinde istisna yönetiminin, kod tarafında try...catch...finally bloğu kullanmak kadar basit olduğuna şahit olacağız. Workflow Console Apppliction tipinden geliştireceğimiz projede, TryCatch ve Throw Activity bileşenleri üzerinde duruyor ve ayrıca geliştirici tanımlı bir istisna tipini nasıl kullanabileceğimize de bakıyoruz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0workflow foundationVisual Studio 2010exception handlingerror handling activities
Ýzle3 beðeni4556 izlenme0 yorum


Ders 7 - Homework

Açýklama

Bu bölümde daha önceki görsel derslerimizde ele aldığımız konuları pekiştirmek amacıyla basit bir ev ödevi geliştiriyor olacağız. Bu ödevde, kullanıcı tanımlı tiplerin(Class ve Enum sabiti) değerlendirilmesini, Argument ve Variable kavramlarını, Sequence, ForEach<T>, Switch<T>, If, Assign, WriteLine gibi temel aktivite bileşenlerini, çalışma zamanında Workflow üzerinden veri akışı için Argument' ların kullanımını tekrar ederek, öğrendiklerimizin bir kısmını pekiştirmeye gayret edeceğiz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0workflow foundationVisual Studio 2010
Ýzle2 beðeni3969 izlenme0 yorum


Ders 6 - Expression Activities

Açýklama

Bu dersimizde System.Activities.Expression isim alanı(Namespace) altında yer alan ve her biri Activity bileşeni olan tiplerden bir kaçını kavramaya çalışıyoruz. Özellikle üzerinde durduğumuz nokta ise, Workflow tasarım ortamına ait Component sekmesinde görünmeyen bu bileşenleri kullanabilmek için, XAML(eXtensible Application Markup Language) tarafında geliştirme yapmak.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0XAMLexpression activitiesexpressionsactivity
Ýzle2 beðeni4084 izlenme0 yorum


Ders 5 : Argument Kavramı ile Tanışalım

Açýklama

Bu dersimizde Workflow örneklerinde içeriye ve dışarıya doğru veri akışlarında kullanılan Argument kavramını tanımaya çalışıyoruz. Bu anlamda Argument ile Variable arasındaki temel farklılıklara da değiniyoruz.


Etiketler

Workflow Foundation 4.0argumentvariableVisual Studio 2010workflow foundationinargumentoutargument
Ýzle1 beðeni4139 izlenme1 yorum


Sayfa : 12Sonraki sayfa

Popüler Etiketler Tümünü Göster

.Net Framework 4.0 activities activity Ado.Net Ado.Net Data Services AJAX AJAX Enabled WCF Services animasyon appfabric arguments asenkron programlama ASP.NET ASP.NET 2.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET AJAX ASP.Net MVC asp.net web api Astoria Backup Biztalk Biztalk Server C# C# C# 4.0 caching campagins Client Application Services ClientIDMode code-first Control Toolkit CRM CRM 4.0 Data Data Services Database Model date datetime2 datetimeoffset debug Delete Design Patterns DetailsView Disaster dublin dynamic Dynamic Language Runtime dynamics Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 EDM Entity Entity Data Model entity framework Expression Blend fırsat Fiyat Listeleri Flowchart genel hata yönetimi http Insert IronPython JQuery JSON kariyer Kurulum LINQ LINQ to XML Library linq Marketing Lists MasterPage Microsoft Microsoft CRM MOSS MOSS 2007 ms ms crm MVC NHibernate OpenFileDialog Podcast pricelists product Quick Campaigns Razor View Engine Recovery Resource REST RESTful Restore RIA roslyn RSS scaffolding ScriptManager Service Calendar Services SharePoint sifreleme Silverlight Silverlight 2 Silverlight 3 Silverlight 4 Silverlight 4 Beta Silverlight 5 Silverlight 5 Beta Spark View Engine Spatial Data SQL SQL Server Sql Server 2000 SQL Server 2008 Stored Procedure Taskbar time Timer trigger T-SQL Update UpdatePanel UpdateProgress User Control ürün ürün kataloğu ürün yapısı Validation variables VB.NET veri kontrolleri video View Vista Visual Studio Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Visual Studio 2010 WCF WCF 4.0 wcf RIA services web api webiner wf WF 4.0 Windows 7 Windows Client windows communication foundation Windows Form Windows Forms windows server appfabric WindowsAzure Workflow workflow console application workflow foundation Workflow Foundation 4.0 workflow foundation 4.0 ögreniyorum workflow foundation ögreniyorum WPF XAML xml Xml Web Services Yazilim